Overlastbestrijding

valkenierKl-GR

Overlast van vogels zoals meeuwen, kraaien en duiven is niet alleen schadelijk voor gebouwen, gewassen, producten en gezondheid, het heeft ook invloed op uw bedrijfsimago.

Birds@Work bestrijdt op een ecologisch verantwoorde manier de overlast en herstelt zo de verzorgde uitstraling van uw bedrijf.

Voortdurend op zoek naar voedsel, warmte en veiligheid verzamelen grote groepen zich bij voorkeur op plaatsen waar menselijke activiteiten plaats vinden. Deze geconcentreerde vogelpopulaties veroorzaken onacceptabele vervuiling van gebouwen en terreinen.

Nina_Bert_Stort

De dreiging van een natuurlijke vijanden zoals bijvoorbeeld roofvogels, is voor overlast veroorzakende vogels vaak al voldoende om hun heil elders te gaan zoeken. De inzet van roofvogels kent vele voordelen zoals o.a.:

  • Milieuvriendelijk
  • Ecologisch verantwoord
  • Veilig en onschadelijk voor mensen, gebouwen etc.
  • Geruisloos
  • Resultaat binnen enkele weken duidelijk merkbaar

De nieuwe Flora en Fauna wet stelt kaders waarbinnen overlastbestrijding mogelijk is. Wij zorgen samen met u voor de vergunningen en ontheffingen indien die noodzakelijk zijn. Onze valkeniers zijn allen jacht- en valkeniersaktehouders.

Door onze ecologische bestrijdingsmethode toont u een verantwoorde omgang met het milieu. Wat is er niet mooier dan een probleem dat uit de natuur ontstaat, op te lossen op een natuurlijke wijze met predatoren in de vorm van roofvogels.