Wetgeving duiven

Mogen verwilderde stadsduiven zonder ontheffing of vergunning worden aangepakt?

Ja, dat mag.

Gemeente Groningen mag stadsduiven vangen en doden ter voorkoming van overlast

LJN: AY3913,Voorzieningenrechter Rechtbank Groningen, 87804 / KG ZA 06-236

Datum uitspraak: 14-07-2006
Datum publicatie: 14-07-2006
Rechtsgebied: Civiel overig
Soort procedure: Kort geding

Inhoudsindicatie

Vogelrichtlijn; art. 4 en 9 Flora- en faunawet. De gemeente Groningen wil de stadsduivenpopulatie terugbrengen in verband met overlast. In de afgelopen jaren is het aantal stadsduiven door bijvoedering verdrievoudigd tot thans circa 6000. De dierenbescherming vordert in kort geding de gemeente Groningen te verbieden stadsduiven te vangen en te doden. Zij stelt dat de stadsduif een beschermde inheemse vogelsoort is en dat de gemeente in strijd met de geldende wet- en regelgeving handelt. De voorzieningenrechter wijst de vordering af. Naar voorshands oordeel van de voorzieningenrechter moet de stadsduif worden aangemerkt als “gedomesticeerd” en is het op grond van de toepasselijke wet- en regelgeving geen beschermde vogel. Derhalve geen sprake van onrechtmatig handelen jegens de dierenbescherming.

Uitspraak

Al met al is de voorzieningenrechter voorshands van oordeel dat niet geconcludeerd kan worden dat de Gemeente door uitvoering te geven aan haar besluit om op een drietal plaatsen in Groningen stadsduiven te vangen en vervolgens te doden onrechtmatig handelt jegens de Dierenbescherming. De vorderingen zullen dan ook worden afgewezen.

5.19. Gezien de overwegingen welke geleid hebben tot het voorlopig oordeel dat geen sprake is van onrechtmatig handelen als door de Dierenbescherming gesteld, behoeft de vraag of de Dierenbescherming -zijnde een rechtspersoon die zich statutair onder meer ten doel stelt om dieren te beschermen en hun belangen te behartigen- in haar vordering kan worden ontvangen geen bespreking nu de vordering hoe dan ook niet voor toewijzing in aanmerking komt.

5.20. De Dierenbescherming zal als de in het ongelijk gestelde partij in de proceskosten worden veroordeeld