Ziektes

Overlast veroorzakende vogels brengen vele risico’s en ziekten met zich mee. Het risico is afhankelijk van diverse omstandigheden; aantal vogels, duur van de aanwezigheid, type vervuiling/besmetting.

Infectiegevaar veroorzaakt door vogels

Ornithosis is een infectieziekte veroorzaakt door de bacterie Chlamydia psitacci. Besmetting via contact met vogeluitwerpselen en nestmateriaal. Deze bacteriën leven in de ingewanden van geïnfecteerde vogels en komen via de uitwerpselen en via oog en neusafscheiding naar buiten. De ziekte werd voor het eerst waargenomen eind 19e eeuw en werd in verband gebracht met papegaaiachtige en zangparkieten. De ziekte stond toen bekend als papegaaienziekte of ook wel psittacosis. Chlamydia psittaci kan via ademhaling of door aanraking met geïnfecteerde veren, karkassen, droge fecaliën of vogelnesten door mensen worden opgenomen.

Natuurlijk is ornithosis slechts een voorbeeld van de ziekten die door spreeuwen, duiven, meeuwen en kraaien overgebracht kunnen worden. Vele andere bacteriën, virussen, schimmels, protozoën en ricketsiae zijn verantwoordelijk voor het veroorzaken van allergische- en infectieziekten bij mensen.  Teken en mijten kunnen bijvoorbeeld vlekkenkoorts overbrengen, die veroorzaakt wordt door sommige ricketsiae.

Onderzoeken hebben aangetoond dat bepaalde bacteriesoorten zoals Salmonella, Listeria en Escherichia coli gevonden worden in vogeluitwerpselen. Deze kunnen acute maag- en darminfecties veroorzaken. Protozoën zoals Toxoplasma (veroorzaker van toxoplasmosis) en virussen zoals Paramyxovirus en Arhovirus (de veroorzakers van Newcastle Disease en hersenvliesontsteking) zijn ook aangetoond in vogeluitwerpselen.

De sporen van de bacterie Clostridium neoformans worden voornamelijk gevonden in duivenuitwerpselen in hoog gelegen nestplaatsen. H. capsulatum komt voor in uitwerpselen op bevuilde, laaggelegen rustplaatsen.

De schimmelziekte Cryptococcosis (veroorzaker van Cryptococccus neoformans) en Histoplasmosis (veroorzaakt door de Hystoplasmosis capsulatum) worden ook in verband gebracht met vogeluitwerpselen en daarom als een belangrijke bedreiging van de volksgezondheid beschouwd. Beide ziekten kunnen de longen aantasten. Cryptococcocsis kan ook in het zenuwstelsel aantasten.